Tájékoztató a Magyar Néprajzi Bibliográfia katalógusának használatához


 

Magyar néprajzi bibliográfia

A magyar néprajz kurrens bibliográfiája 1971 óta jelent meg nyomtatásban, 1989-től 2004-ig a Néprajzi Múzeum Könyvtárának gondozásában.

A bibliográfia a 2005-ös tárgyévtől kizárólag online formában él tovább. A gyűjtött anyag az online katalógusunkban kerül feldolgozásra, a nyomtatott változat megszűnt.

 

Gyűjtőterület

Az anyaggyűjtés kiterjed a határon túli magyar néprajzi kutatás könyv- és cikktermésére, és részben a magyarországi kutatók külföldön megjelent műveire is. A hazai tudományokban is egyre növekvő inter- és transzdiszciplinaritás következtében a bibliográfia nemcsak a néprajz, a folklorisztika és az antropológia különböző irányzatainak publikációit tartalmazza, hanem részben a társadalomtörténet, a szociológia és más rokontudományok szorosan kapcsolódó hazai könyv- és cikktermését is.

Keresési lehetőségek

Az online bibliográfiai katalógus a nyomtatott kiadványnál több keresési lehetőséget nyújt, melyek kombinálhatók egymással. A könyvtári katalógusoknál szokásos keresési szempontokon kívül nagyobb tematikai egységekre, ún. bibliográfiai témakörökre is kereshetünk, melyek 37 nagy átfogó témakörbe sorolják a bibliográfiai tételeket a 2005-ös tárgyévtől.

Dokumentumok elérhetősége

A bibliográfiai adatbázis számos olyan dokumentumot regisztrál, amelyek nem találhatók meg könyvtárunk állományában, e tételek adatlapjához nem kapcsolódik raktári jelzet.